Mr. J. G. Kemp

Beste Bezoeker, hartelijk welkom op de homepage. Op deze site willen we u in het kort kennis laten maken met ons kantoor. De volgende pagina’s geven in vogelvlucht een eerste indruk van onze gevarieerde dienstverlening. In de loop der jaren hebben we een zeer gevarieerde praktijk opgebouwd. We houden ons onder meer bezig met onroerend-goedtransacties (zoals leveringen inzake nieuwbouw en bestaande woningen, hypotheken), familierecht (waartoe onder meer behoren testamenten, samenlevingscontracten, het afwikkelen van nalatenschappen, echtscheidingen, estate-planning en mediation) en ondernemingsrecht (het oprichten van vennootschappen, levering van aandelen, fusies en splitsingen).
Lees verder

De Notaris


Notarissen hebben de taak om namens de overheid allerlei rechtsverhoudingen vast te leggen in akten. De notaris is een openbaar ambtenaar ...

Lees verder

Estate Planning


Het begrip estate planning wordt gebruikt voor advisering, die zich richt op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instandhouding van ...

Lees verder

Testament


Indien u geen testament bij de notaris heeft laten opmaken en u komt te overlijden is het wettelijk erfrecht van toepassing.

Lees verder

Codicil


De mogelijkheid bestaat om naast het testament een codicil op te stellen. Het codicil is een soort testament dat iemand zelf, dus zonder notariële akte ...

Lees verder