OPENBARE  VERKOOP

    woensdag 8 mei 2019 om 10.30 uur

KRACHTENS RECHTERLIJK BEVEL

Op bevel van de Kantonrechter zal het navolgend onroerend goed in het openbaar worden verkocht.

Het recht van grondhuur – ter bebouwing en bewoning – vervallende 18 december 2046 op het perceelland, groot 842,55 m2, gelegen in het distrikt Marowijne aan de Julianaweg te Wonoredjo, bekend als nummer 577, thans kadastraal bekend als D 4221  nummer 302 en aangeduid op de kaart van Ir. W.A. Oldenstam de dato 6 september 2006 met de letters ABCD.

De verkoop zal plaatsvinden ten overstaan van Mr. J.G. Kemp, notaris in Suriname op woensdag 8 mei 2019 om 10.30 uur ten kantore aan de mr. F.H.R. Lim A Postraat nummer 15.

De algemene en bijzondere voorwaarden liggen ter inzage op ons notariaat en de bijzondere voorwaarden zijn neergelegd op het Griffie der Kantongerecht.

Aankomende: Farida N. MAHBOEB