O P E N B A R E     V  E  R  K O O  P

                            woensdag 17 januari 2024  om 10.00 uur

Ingevolge artikel 1207 van het Surinaams Burgerlijk Wetboek zal het navolgend onroerend goed in het openbaar worden verkocht:

Het recht van grondhuur – ter uitoefening van de Tuinbouw – vervallende 28 oktober 2027 – op het perceelland, groot 1,7448 ha., gelegen in het distrikt Wanica aan de Leiding 7a bekend als  nummer 84 en nader aangeduid op de uitmetingskaart van de landmeter in Suriname Caryl A. Cairo Lcs. de dato vier juli negentienhonderd zeven en tachtig door de figuur A B C D.

De verkoop zal plaatsvinden ten overstaan van Mr. J.G. Kemp, notaris in Suriname of diens waarnemer op woensdag 17 januari 2024 om 10.00 uur ten kantore aan de mr. F.H.R. Lim A Postraat nummer 15.

Aankomende:

  1. mw. Ramdeia Sewradj;
  2. dhr. Radjindre Gisiawan;
  3. dhr. Dilipkoemar Gisiawan.
  4. “STICHTING LIGHT & SOFT”

PERCEELKAART SOMAIWEG