O P E N B A R E     V  E  R  K O O  P

                                                       woensdag 11 november 2020 om 10.30 uur 

Ingevolge artikel 1207 van het Surinaams Burgerlijk Wetboek zal het navolgend onroerend goed in het openbaar worden verkocht:

Het recht van grondhuur – ter bebouwing en bewoning – vervallende 30 juli 2024 – op het stuk grond, groot 706,41 m2, gelegen te Paramaribo ten noorden van de Kasabaholoweg, deel uitmakende van het perceelland, bekend als Afdeling I Sectie Uitvlugt nummer 95 en aangeduid op de uitmetingskaart J.O.A. Mans de dato 10 maart 1984 en tachtig met de letters A B C D en het nummer 23.

Adres: Titostraat Br.no. 78 te Paramaribo.

De verkoop zal plaatsvinden ten overstaan van Mr. J.G. Kemp, notaris in Suriname op woensdag 11 november 2020 om 10.30 uur ten kantore aan de mr. F.H.R. Lim A Postraat nummer 15.                                  

Aankomende: mevrouw Lydia Louise Burleson