O P E N B A R E     V  E  R  K O O  P

Vrijdag 14 augustus 2019 om 10.30 uur

Krachtens artikel 2:1207 van het Burgerlijk Wetboek van Suriname zal het navolgend onroerend goed in het openbaar worden verkocht.

Het recht van grondhuur – ter bebouwing en bewoning – vervallende 8 juni 2050, op het perceelland, groot 443,66 m2, gelegen in het distrikt Wanica, ten oosten van de Indira Gandhiweg en ten zuiden van de Rahemalweg, aangeduid met het no. 260, deel uitmakende van de voormalige plantage Beekhuizen.


De verkoop zal plaatsvinden ten overstaan van Mr. J.G. Kemp, notaris in Suriname op vrijdag 14 augustus 2019 om 10.30 uur ten kantore aan de mr. F.H.R. Lim A Postraat nummer 15.

Aankomende:mevrouw Dyone Saskia File