Het begrip estate planning wordt gebruikt voor advisering, die zich richt op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instandhouding van vermogens.

Het betreft het regelen van het “wat, hoe, wanneer en wie”, als het gaat om de overgang van iemands bezittingen op een of meer anderen – meestal de partner, de kinderen en/of de kleinkinderen hetzij bij leven, hetzij bij dode. Estate planning is dus vermogensplanning’ of ‘nalatenschapsplanning’.

Tijdens het leven kan iemand nog beslissen of hij zijn vermogen wil laten overgaan, maar bij zijn overlijden heeft hij die keuze niet meer. Het vermogen vererft. Het kan zijn dat het wettelijk erfrecht bij versterf het vermogen precies aan die personen en op precies die wijze laat toekomen die de erflater wenst. In dat geval regelt de erflater bij wijze van estate planning dus niets. Zijn er echter omstandigheden, waardoor de erflater van het erfrecht bij versterf wil afwijken, dan regelt hij bij wijze van estate planning de overdracht van zijn vermogen. Een andere in de praktijk veel voorkomende reden van vermogensoverdracht bij wijze van estate planning is in het bijzonder het streven naar vermindering van zegelrecht/overdrachtskosten.

Het doel van estate planning is bovenal het opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen.
Bij vermogensoverheveling bij wijze van estate planning gaat het vooral om maatregelen die u kunt treffen die het totaal verschuldigde zegelrecht  beperken.

Om deze overdracht te realiseren kan men zich veelal bedienen van een verscheidene instrumenten, te weten:schenkingen, huwelijksvoorwaarden, testament, verzekeringen, ondernemingsrecht en het fiscaalrecht.

Van groot belang is dat de te treffen regelingen goed op elkaar aansluiten.
Voor uw vermogensoverheveling en bedrijfsoverdracht, waarbij u de opvolging binnen uw familiebedrijf wilt regelen  bij wijze van estate planning kunt u terecht bij de notaris.

De notaris, deskundige op verscheidene rechtsgebieden stelt u in staat de advisering op ondermeer het gebied van estate planning zodanig in te kleden, dat niet alleen naar de technische kant van de problematiek wordt gekeken maar ook naar persoonlijke/emotionele aspecten.

Hij zal om tot een zo verantwoord mogelijke keuze te komen een duidelijke afweging maken tussen de voor – en nadelen van overdracht van vermogens.